Povrat robe i reklamacija

U slučaju povrata robe kupac je dužan uputiti opravdanu reklamaciju u DEKLA, obrt za izradu suvenira i nakita, vl. Mateja Bartolin, Mače, Mače 156, e-mailom, telefonski ili pismeno.

Kupac ima pravo na povrat robe u sljedećim slučajevima:

• isporuka robe koja nije naručena

• isporuka robe kojoj je istekao rok trajanja

• isporuka robe koja ima grešku ili oštećenja.

Pri primitku robe provjera ispravnosti narudžbe ovisi o kupcu. Molimo vas da usporedite primljene artikle s računom, ukoliko nešto nedostaje odmah to napomenite vašem dostavljaču jer naknadne reklamacije ne uvažavamo. U slučaju nemogućnosti isporuke druge robe, Dekla.hr nadoknadit će kupcu njegove troškove povrata robe i vrijednost robe koju više nije u mogućnosti isporučiti. Reklamirana roba do potpunog plaćanja ostaje vaše vlasništvo. Prodavač je dužan u roku od 30 dana od dana primitka pisane reklamacije Kupcu zamijeniti proizvod ili vratiti Kupcu cjelokupan plaćeni iznos, računajući od primitka pisane obavijesti o raskidu ugovora.

Copyright © 2020. Dekla d.o.o.